ปิดปรับปรุงชั่วคราว รายละเอียดติดต่อกองบริการการศึกษา. tel. 9211